Osmanlı Bayrağı ve Armalı Bayrak
Genel / 29 Temmuz 2017

Osmanlı Bayrak ve Armalı Bayrak. Osmanlı İmparatorluğu ya da Osmanlı Devleti Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye  günümüz Türkçesindeki karşılığı Büyük Osmanlı Devletidir. Batı’da Türk İmparatorluğu  ve Osmanlı Türkiyesi olarak da bilinir. Osmanlı 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş çok uluslu bir Türk devletidir. Dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu; Doğu Avrupa, Güneybatı Asya, Kuzey Afrika ve Atlas Okyanusu doğal sınırlarına ulaşana kadar topraklarını genişletmiştir. Ayrıca daha geniş coğrafyalarda da çeşitli başarılar göstererek kısa süreli olarak Lanzarote(1585), Madeira (1617), Lundy (1627-1632), Vestmann Adaları (1627-1628), Baltimore  gibi bölgeleri fethetmiş ve buralarda üsler kurarak yıldırma hareketlerinde bulunmuştur.

Kayı Boyu Bayrağı
Genel / 19 Temmuz 2017

Kayı Boyu Bayrağı. Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserine göre ise yirmi iki Oğuz boyundan ikincisidir. Kayı kelimesi; “muhkem, kuvvet ve kudret sahibi” demektir. Kayı boyunun damgası, iki ok ve bir yaydan ibaretti. Oğuz Han oğlu Gün Han oğlu Kayı’nın, bu boyun ceddi olduğu söylenir. Yirmi sene hükümdarlık yapan Kayı’nın nesli, uzun yıllar bu makamda kalmıştır. Bu sebeple Kayı boyu, Oğuz boyları arasında ilk sırada gösterilmektedir. Dede Korkut da eserinde, gelecekte hanlığın geri Kayı’ya döneceğini bildirerek, Osmanlıları haber vermiştir.

Neden Bayrakçı ?
Genel / 30 Mayıs 2017

Neden Bayrakçı ? Öncelikle merhaba sevgili dostlar.Bu sitemde ilk konum.Sizlere bayrak konusunda çeşitli paylaşımlarda bulunacağım.İnşallah sıkılmadan beni takip edersiniz.